İrsaliye fişlerini excele aktaran yardımcı program

Vereceğiniz excel form şablonlarına göre Logo ürün gruplarına ait programlarınızdan oluşturduğunuz irsaliye(Fatura-Sipariş vb.) fiş türlerinden ve size özel uyarlanan tanımlı alanlardan veri okuyarak istediğiniz tasarımın excel formatıyla oluşturulmasını sağlayan yardımcı programdır. Logo programı içinde malzemeye ait birim bilgileri, fişe ve cariye ait tüm bilgiler programdan çekilerek dinamik yapı da excel dosyasının oluşturulması sağlanır.

İstenilen excel formatına göre tasarım!

Logo programı içinden oluşturulamayan tüm excel tasarımlarınızı bir seferlik tasarlama sonrası tek tuşla aktarabilirsiniz. Tüm excel tasarımlarınızı aktarıma hazır hale getirebiliriz.

Formül yapısı ile değişim özgürlüğü

Logo programı içinden veriler ile oluşturulan excel belgeniz, formüllü yapısı sayesinde formunuza satır ekleme çıkarmaları yapmanız, satırda brüt ve net kilo, miktar, birim fiyat bilgilerini değiştirmeniz halinde toplamları otomatik hesaplar. Excele aktardıktan sonra dosya içersinde dilediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz.

Her yerden erişim

Program web tabanlı olması sebebi ile dilediğiniz yerden excel formlarınızın oluşmasını sağlayabilirsiniz.